چگونه می توانم کارت جوینی خودم را تمدید کنم؟

بعد از گذشت یکسال از زمان صدور، کد تخفیف کارت جوینی منقضی شده و امکان استفاده از امکانات آن وجود ندارد. تمدید آن به دو صورت امکان پذیر است: