بهره مندی از تخفیف شرکت در رویدادها

چطور می توانم از تخفیفات شرکت در رویدادهای سخن استفاده کنم؟

پس از انتخاب بلیت، دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید. سپس در سبد خرید با ثبت کد جوینی ۵ رقمی مندرج روی کارت خود، در بخش "کوپن تخفیف" و زدن دکمه "اعمال" تخفیف تعلق گرفته به شما به هزینه بلیت اعمال می گردد.